Ordförklaring för preskription

Innebär att en avtalspart inte längre kan göra ett anspråk gällande och att motparten inte behöver göra det som man tidigare kommit överens om, t ex betala eller måla ett staket. Om ett anspråk inte görs gällande inom en viss tid (se preskriptionstid) kan detta leda till preskription.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för preskription - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.