Priselasticitet

Priselastcit mått på hur stor den procentuella förändringen i den efterfrågade mängden av en produkt är i förhållande till en viss procentuell förändring i produktens pris. Eller med andra ord: den effekt en prisändring har på efterfrågan av en produkt. Begreppet förekommer främst i samband med produktkalkylering och då främst vid prissättning.

Man skiljer mellan priselastiska och prisoelastiska varor. Att en viss vara är priselastisk innebär att den procentuella förändringen i försäljning är större än den procentuella prisförändringen. På en prisoelastisk vara, å andra sidan, är den procentuella förändringen i försäljning mindre än den procentuella prisförändringen.

• Priselastisk vara = Prishöjning på 5% ger en försäljningsminskning som är större än 5%.

• Prisoelastisk vara = Prishöjning på 5% ger en försäljningsminskning som är mindre än 5%.

Att höja priset på en priselastisk vara riskerar att bli en förlustaffär. Att varan är priselastisk tyder ju på att försäljningsvolymen kommer att minska mer än prishöjningen.

En prishöjning på en prisoelastisk vara ger å andra sidan en försäljningsminskning som är mindre än den procentuella prishöjningen. På en oelastisk vara kan det därför vara lönsamt med en prishöjning. Prishöjningen ger mer än försäljningsminskningen, och företagets totala vinst ökar.

Se även negativ priselasticitet.

[[+pri]]

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för priselasticitet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.