Priselasticitet

Priselastcit mått på hur stor den procentuella förändringen i den efterfrågade mängden av en produkt är i förhållande till en viss procentuell förändring i produktens pris. Eller med andra ord: den effekt en prisändring har på efterfrågan av en produkt. Begreppet förekommer främst i samband med produktkalkylering och då främst vid prissättning.

Man skiljer mellan priselastiska och prisoelastiska varor. Att en viss vara är priselastisk innebär att den procentuella förändringen i försäljning är större än den procentuella prisförändringen. På en prisoelastisk vara, å andra sidan, är den procentuella förändringen i försäljning mindre än den procentuella prisförändringen.

• Priselastisk vara = Prishöjning på 5% ger en försäljningsminskning som är större än 5%.

• Prisoelastisk vara = Prishöjning på 5% ger en försäljningsminskning som är mindre än 5%.

Att höja priset på en priselastisk vara riskerar att bli en förlustaffär. Att varan är priselastisk tyder ju på att försäljningsvolymen kommer att minska mer än prishöjningen.

En prishöjning på en prisoelastisk vara ger å andra sidan en försäljningsminskning som är mindre än den procentuella prishöjningen. På en oelastisk vara kan det därför vara lönsamt med en prishöjning. Prishöjningen ger mer än försäljningsminskningen, och företagets totala vinst ökar.

Se även negativ priselasticitet.

[[+pri]]

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.