Ordförklaring för privatbostadsfastighet

fastighet som ägs av fysisk person eller dödsbo och som till mer än 50% används eller är avsedd att användas som bostad för ägaren eller någon av dennes närstående.

Är det en tvåfamiljsfastighet går gränsen vid en användning eller tänkt användning till minst 40% av ägaren eller någon av dennes närstående.

Fritidsfastigheter som används eller är tänkta att användas för privat bruk (gränsen går så lågt som vid användning i några dagar eller i någon enstaka vecka per år) är privatbostadsfastigheter.

Alla andra fastigheter är näringsfastigheter.

Indelningen i privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter är rent skattemässig.

Inkomster från uthyrning av en privatbostadsfastighet tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30% kapitalskatt. Några avdrag för faktiska kostnader, t ex reparationer, underhåll och fastighetsskatt, får inte göras utan istället görs schablonberäknade avdrag.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för privatbostadsfastighet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.