Ordförklaring för privatbostadsfastighet

fastighet som ägs av fysisk person eller dödsbo och som till mer än 50% används eller är avsedd att användas som bostad för ägaren eller någon av dennes närstående.

Är det en tvåfamiljsfastighet går gränsen vid en användning eller tänkt användning till minst 40% av ägaren eller någon av dennes närstående.

Fritidsfastigheter som används eller är tänkta att användas för privat bruk (gränsen går så lågt som vid användning i några dagar eller i någon enstaka vecka per år) är privatbostadsfastigheter.

Alla andra fastigheter är näringsfastigheter.

Indelningen i privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter är rent skattemässig.

Inkomster från uthyrning av en privatbostadsfastighet tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30% kapitalskatt. Några avdrag för faktiska kostnader, t ex reparationer, underhåll och fastighetsskatt, får inte göras utan istället görs schablonberäknade avdrag.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.