Ordförklaring för produktansvarslagen

Lag (1992:18) som gäller då en produkt orsakar en skada på något annat än själva produkten. Det kan vara skador på människor och egendom, som orsakats av en säkerhetsbrist hos produkten. Lagen gäller endast då näringsidkare säljer till konsumenter. Fel på produkter som beror på konstruktionen, tillverkningen eller en otydlig bruksanvisning kallas säkerhetsbrister. En näringsidkare kan tvingas ersätta skador som orsakas av en vara som han har sålt. Det är tillverkaren eller den som importerat varan, som har huvudansvaret för säkerheten. Men står det inte på produkten att det finns risker med den, är det säljaren som är skadeståndsskyldig om han eller hon inte kan uppge vem som tillverkat eller importerat produkten. Se även produktsäkerhetslagen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.