Ordförklaring för produktansvarslagen

Lag (1992:18) som gäller då en produkt orsakar en skada på något annat än själva produkten. Det kan vara skador på människor och egendom, som orsakats av en säkerhetsbrist hos produkten. Lagen gäller endast då näringsidkare säljer till konsumenter. Fel på produkter som beror på konstruktionen, tillverkningen eller en otydlig bruksanvisning kallas säkerhetsbrister. En näringsidkare kan tvingas ersätta skador som orsakas av en vara som han har sålt. Det är tillverkaren eller den som importerat varan, som har huvudansvaret för säkerheten. Men står det inte på produkten att det finns risker med den, är det säljaren som är skadeståndsskyldig om han eller hon inte kan uppge vem som tillverkat eller importerat produkten. Se även produktsäkerhetslagen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för produktansvarslagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.