Ordförklaring för prokura

En allmän fullmakt (handelsfullmakt) som ställs till en viss person, prokuristen.

Prokuristen har behörighet att företräda bolaget och teckna firman i allt som rör bolagets rörelse, men är inte behörig att utan särskilt förmyndande överlåta eller inteckna bolagets fasta egendom eller tomträtt.

Prokura kan meddelas av handelsbolag, kommanditbolag samt enskilda näringsidkare.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för prokura - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.