Ordförklaring för proprieborgen

En typ av borgen som innebär att borgensmannen kan krävas direkt, dvs utan att borgenären behöver bevisa att gäldenären inte kan betala sin skuld. Det räcker med att gäldenären inte betalat. Borgenären kan faktiskt kräva båda samtidigt, men då måste han meddela både gäldenären och borgensmannen att man gör detta. Grundförutsättningen är att skulden förfallit till betalning.

Vid en proprieborgen går borgensmannen i borgen såsom för egen skuld.

Borgensmannen måste få information om vad det innebär att gå i borgen såsom för egen skuld. Denna information ska överlämnas till borgensmannen innan han skriver på en proprieborgen.

Om borgensmannen inte har fått informationen, kan borgensförbindelsen förklaras ogiltig eller jämkas till ett lägre belopp.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för proprieborgen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.