Räntetermin

En räntetermin är ett avtal som innebär att den ena parten åtar sig att betala motparten en angiven ränta på ett visst kapitalbelopp vid en fastställd tidpunkt i framtiden. Se även terminskontrakt.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för räntetermin - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.