Räntetermin

En räntetermin är ett avtal som innebär att den ena parten åtar sig att betala motparten en angiven ränta på ett visst kapitalbelopp vid en fastställd tidpunkt i framtiden. Se även terminskontrakt.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.