Ränta – en enkel snabbgenomgång

Med ränta menas avkastningen på sparade pengar (t ex pengar insatta på bank), eller utgiften för en kredit (t ex ett banklån). Räntan anges normalt i procent på årsbasis. På ett banklån om 60 000 kr med 7% ränta är den årliga räntan 4 200 kr medan den månatliga räntan är 350 kr. Räntesatsen kan vara bunden (se bunden ränta) eller rörlig (se rörlig ränta). Se även effektiv ränta.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.