Registrerat aktiekapital

Registrerat aktiekapital är det aktiekapital som ett aktiebolag har registrerat hos Bolagsverket.

När ett aktiebolag registreras måste man ange hur stort aktiekapital bolaget ska ha. Om aktiekapitalet ändras måste ändringen registreras. På bolagsbevis och ändringsbevis från Bolagsverket finns alltid det registrerade aktiekapitalet med. Det är bolagsstämman som tar beslut om ändrat aktiekapital.

Det registrerade aktiekapitalet måste vara minst 25 000 kr i privata bolag. I publika bolag måste aktiekapitalet vara minst 500 000 kr.

Aktiebolagets eget kapital måste hela tiden vara minst lika stort som det registrerade aktiekapitalet. Det registrerade aktiekapitalet kan därför ses som ett löfte till omvärlden att bolaget i varje stund ska ha en buffert på minst detta belopp.

Läs mer om aktiekapital och allt som har med aktiebolagsbeskattning och juridik att göra i boken Aktiebolag.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för registrerat aktiekapital - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.