Registrerat aktiekapital

Registrerat aktiekapital är det aktiekapital som ett aktiebolag har registrerat hos Bolagsverket.

När ett aktiebolag registreras måste man ange hur stort aktiekapital bolaget ska ha. Om aktiekapitalet ändras måste ändringen registreras. På bolagsbevis och ändringsbevis från Bolagsverket finns alltid det registrerade aktiekapitalet med. Det är bolagsstämman som tar beslut om ändrat aktiekapital.

Det registrerade aktiekapitalet måste vara minst 25 000 kr i privata bolag. I publika bolag måste aktiekapitalet vara minst 500 000 kr.

Aktiebolagets eget kapital måste hela tiden vara minst lika stort som det registrerade aktiekapitalet. Det registrerade aktiekapitalet kan därför ses som ett löfte till omvärlden att bolaget i varje stund ska ha en buffert på minst detta belopp.

Läs mer om aktiekapital och allt som har med aktiebolagsbeskattning och juridik att göra i boken Aktiebolag.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.