Reklamation

Med reklamation menas en köpares meddelande till säljaren att det är fel på en köpt vara eller tjänst.

En reklamation måste göras inom rimlig tid från det att köparen upptäckte felet.

Se även köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.