Revalvering

Med revalvering menas en officiell uppskrivning (uppvärdering) av ett lands valuta i förhållande till andra valutor genom en höjning av växelkursen. En förutsättning för att kunna göra en revalvering är att landet tillämpar fast växelkurs gentemot en eller flera valutor. Motsats: devalvering.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för revalvering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.