Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank, med ansvar för den svenska penningpolitiken.

Målet med penningpolitiken är prisstabilitet, det vill säga att hålla inflationen på en låg och stabil nivå. Det viktigaste penningpolitiska instrumentet ärreporäntan. Genom att ändra reporäntan påverkar Riksbanken det allmänna ränteläget och därmed den ekonomiska aktiviteten i ekonomin, vilket i förlängningen påverkar prisutvecklingen.

Riksbankens funktion finns formellt fastställd i riksbankslagen. Där framgår att det främsta målet för Riksbankens verksamhet ska vara att upprätthålla ett fast penningvärde samt att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Där framgår även att Riksbanken ska bestå av 11 ledamöter som väljs av riksdagen. Dessa väljer inom sig en ordförande.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för Riksbanken - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.