Royalty

Royalty är ersättning till innehavaren av en immateriell rättighet för utnyttjande av denna. Ett av de vanligaste exemplen är royalty från ett förlag till en författare eller från en tillverkare till en patentinnehavare. Royalty utgår vanligtvis med en viss procent på produktens pris.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för royalty - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.