Samkostnader

Samkostnader är kostnader som inte påverkas av vilket handlingsalternativ som väljs.

Sär- och samkostnadsbegreppen används i samband med bidragskalkyler. Kostnadsindelningen i sär- och samkostnader är snarlik indelningen i direkta och indirekta kostnader.

Skillnaden mellan begreppen är att direkta och indirekta kostnader avser mer långsiktiga kalkylsammanhang, medan sär- och samkostnader ska beskriva den kortsiktiga kostnadsbilden av ett speciellt projekt/handlingsalternativ.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för samkostnader - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.