Skuldränta

Skuldränta har flera betydelser:

1. den ränta som en långivare kräver för att låna ut kapital till en låntagare.

2. ett ekonomiskt nyckeltal, som ställer företagets totala finansiella kostnader i förhållande till dess totala skulder (inklusive latenta skatteskulder i obeskattade reserver).

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för skuldränta - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.