Solidarisk borgen

Om flera borgensmän går i borgen för samma skuld, ansvarar de solidariskt om gäldenären inte kan betala den skuld som de har gått i borgen för.

Borgenären kan då kräva vilken av borgensmännen som helst, såvida man inte kommit överens om något annat när borgensförbindelserna gjordes upp. Den borgensman som har tvingats betala skulden har regressrätt gentemot de andra borgensmännen och kan därmed kräva ersättning av dessa.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för solidarisk borgen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.