Split

Med split menas uppdelning av en aktie på två eller flera aktier. Kallas också aktieuppdelning.

Bolagen genomför ofta en split för att underlätta handeln med aktierna. Exempelvis innebär en split med villkoren 5:1 att varje aktie delas på fem.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för split - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.