Standardavtal

Standardavtal innehåller ett flertal i förväg bestämda avtalsvillkor som en eller flera parter i ett avtal önskar ska gälla i ett avtalsförhållande.

Ett standardavtal kan tillkomma på en enskilds initiativ eller av en eller flera branschorganisationer.

Det finns standardiserade avtalsvillkor både i form av allmänna försäljningsvillkor och som inköpsvillkor. Det finns också standardavtal som träffats mellan olika branschorganisationer. AB 92 är t ex ett standardavtal som ofta tillämpas i byggbranschen.

Den som vill att ett standardavtal ska bli en del av ett avtal måste se till att standardvillkoren infogas i avtalet. Det kan göras på olika sätt:

• En part kan bifoga standardavtalet som en bilaga till sitt anbud eller till sitt svar över ett anbud.

• Parterna kan hänvisa till standardavtalet i en referensklausul.

• Parterna kan tidigare ha använt sig av det speciella standardavtalet vid sina inbördes avtalsförhållanden.

• Båda parter är i samma bransch där det finns ett utvecklat standardavtal som normalt tillämpas av de flesta i just den branschen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för standardavtal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.