Stiftelse

En stiftelse är en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för att tillgodose ett bestämt ändamål. En styrelse eller en förvaltare måste ha åtagit sig att förvalta stiftelsen och dess förmögenhet.

Stiftelsen bildas genom ett förordnande av en eller flera stiftare som avskiljer egendom som ska förvaltas för ett bestämt ändamål. Förordnandet ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller stiftarna. Förordnandet kan vara ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller ett annat dokument (stiftelseurkund). Stiftaren kan vara en fysisk eller juridisk person.

Stiftelser kan ha vitt skilda ändamål. Stiftelser har rätt att bedriva näringsverksamhet i eget namn.

En stiftelse är en juridisk person. Det innebär att stiftelsen kan ha egna fordringar och skulder, sluta avtal mm. Det är bara stiftelsens tillgångar som svarar för dess åtaganden (förpliktelser).

Se även personalstiftelse och pensionsstiftelse.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för stiftelse - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.