Stiftelseurkund

Stiftelseurkund har flera betydelser:

1. en sorts protokoll över själva bildandet av ett aktiebolag.

Sedan bolaget väl är stiftat har stiftelseurkunden ingen egentlig betydelse.

Stiftelseurkunden ska innehålla förslag till bolagsordning och uppgifter om det belopp som ska betalas för varje aktie, tiden för aktiernas betalning och sättet och tiden för kallelse till konstituerande bolagsstämma.

Om bolaget ska stå för kostnader för bolagsbildningen måste stiftelseurkunden innehålla en uppgift om detta. Bolagsbildningskostnaderna är inte avdragsgilla i bolaget. De anses vara stiftarnas privata utgifter och läggs till anskaffningsutgiften vid en framtida kapitalvinstberäkning vid en försäljning.

2. dokument med stiftelseförordnande för en stiftelse.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för stiftelseurkund - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.