Substance over form

Substance over form är en princip som tillämpas i den svenska avtalsrätten och som innebär att det är ett avtals innehåll som tillmäts betydelse då man ska avgöra vilken typ av avtal det är, inte vad det rubriceras som.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för substance over form - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.