Successiv avtalsbindning

Successiv avtalsbindning innebär att avtalsparter blir bundna av åtgärder som de vidtar innan avtalet är helt klart.

Huvudregeln enligt avtalslagen är att ett avtal kommer till stånd när ett anbud och en med anbudet överensstämmande accept har lämnats. Vid avtalsförhandlingar mellan två parter kan det vara svårt att urskilja anbud och accept. Parterna blir då enligt huvudregeln inte bundna förrän de är överens om ett komplett avtal.

Vid större avtal kan man dock komma överens om vissa viktiga frågor först och att parterna ska vara bundna av dessa. Sedan kan parterna förhandla och komma överens om detaljerna. Detta är ett exempel på successiv avtalsbindning.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för successiv avtalsbindning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.