Syntetisk option

En syntetisk option är en option som ger innehavaren rätt till en kontant ersättning om marknadsvärdet på den underliggande aktien vid en fastställd tidpunkt stigit över den slutkurs som bestämts i optionsavtalet.

En syntetisk option leder alltså inte till något förvärv av aktier.

Syntetiska optioner är normalt inte föremål för handel på en börs eller liknande, utan förekommer främst som en del i incitamentprogram.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.