Just nu får du 30 % rabatt på alla onlinekurser! Erbjudandet gäller t o m 31 oktober.

En option som innebär att företaget ger innehavaren rätt till en kontant ersättning om marknadsvärdet på den underliggande aktien vid en fastställd tidpunkt stigit över den slutkurs som bestämts i optionsavtalet.

En syntetisk option leder alltså inte till något förvärv av aktier.

Syntetiska optioner är normalt inte föremål för handel på en börs eller liknande, utan förekommer främst som en del i incitamentprogram.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för syntetisk option - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.