Teckningslista

I samband med en nyemission ska aktietecknarna skriva sin namnteckning och antal tecknade aktier på en teckningslista.

Teckningslistan måste innehålla beslutet om nyemission samt viss annan information, bland annat den senaste årsredovisningen. Man kan också i teckningslistan hänvisa till något kompletterande dokument som t ex kan innehålla särskilda villkor för aktieteckningen, styrelsens redogörelse och revisorernas yttrande om apportbestämmelse eller kvittningsförbehåll. Dokumentet ska bifogas som kopia till teckningslistan. Om alla aktier tecknas direkt vid bolagsstämman kan teckningen istället göras i bolagsstämmoprotokollet.

Även i samband med bildandet av ett aktiebolag ska aktietecknarna skriva sin namnteckning och antal tecknade aktier på en teckningslista. Teckningslistan kan antingen göras separat eller tas med i stiftelseurkunden. Om teckningen görs på en separat lista måste listan innehålla en avskrift av stiftelseurkunden.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för teckningslista - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.