Teckningsoption

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie (se nyemission) till en viss kurs under en bestämd tidsperiod.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för teckningsoption - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.