Teknisk aktieanalys

Teknisk aktieanalys går ut på att med matematiska verktyg bedöma styrkan hos en aktie med hjälp av den historiska kursutvecklingen, helt utan att bry sig om själva företaget.

Inom aktieanalys skiljer man traditionellt mellan teknisk och fundamental aktieanalys.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för teknisk aktieanalys - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.