Testamentsexekutor

Testamentsexekutor kallas den person som testator utsett i sitt testamente och som ska se till att egendomen fördelas så som det står i testamentet. Testamentsexekutorn övertar dödsbodelägarnas rätt att bestämma över boet. Även om det finns en testamentsexekutor har den efterlevande maken rätt att vara med och bestämma över boet eftersom dennes giftorätt berörs. Man behöver inte utse någon testamentsexekutor om man skriver testamente, men då har man inte heller några garantier för att arvingarna och testamentstagarna kommer att följa testamentet vid arvskiftet.

Läs mer om detta i vår bok Testamentshandboken.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för testamentsexekutor - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.