Tingsrätt

Tingsrätten är första instans i det allmänna domstolsväsendet.

Tingsrätten handlägger och avgör bl a brottmål och tvistemål och beslutar även i ärenden som rör namnändring, adoption, förmyndarskap och godmanskap. Tingsrättens beslut kan i de flesta fall överklagas till hovrätten.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för tingsrätt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.