Trust

En trust är en frivillig sammanslutning av företag i en viss bransch. Syftet med att bilda en trust kan t ex vara kostnadsbesparingar genom gemensam drift. En trust är i princip samma sak som ett konsortium eller ett enkelt bolag.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för trust - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.