Tvistig fordran

När gäldenären och borgenären inte är överens om att gäldenären är betalningsskyldig, åtminstone inte för hela beloppet och hela fordran därför inte är möjlig att driva in.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för tvistig fordran - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.