Underpant

Underpant innebär att gäldenären eller pantsättaren behåller panten, men att denne i stället för panten överlämnar ett pantbrev som säkerhet för fordran. I vissa fall går det inte att lämna över en pant, eller så är det inte särskilt praktiskt, t ex när man vill pantsätta en fastighet eller ett fartyg. I dessa fall används underpanträtt eller hypotekarisk panträtt. Panten skrivs in i ett offentligt register och som ett bevis på denna inskrivning får pantsättaren ett pantbrev av den myndighet som sköter inskrivningen. Pantbrevet lämnas därefter till panthavaren. När skulden är betald, lämnas pantbrevet tillbaka till gäldenären, såvida det inte är fråga om en generell pantsättning. Då gäller ju panten även för andra skulder som gäldenären har mot panthavaren. Numera finns även elektroniska datapantbrev.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.