Underpant

Underpant innebär att gäldenären eller pantsättaren behåller panten, men att denne i stället för panten överlämnar ett pantbrev som säkerhet för fordran. I vissa fall går det inte att lämna över en pant, eller så är det inte särskilt praktiskt, t ex när man vill pantsätta en fastighet eller ett fartyg. I dessa fall används underpanträtt eller hypotekarisk panträtt. Panten skrivs in i ett offentligt register och som ett bevis på denna inskrivning får pantsättaren ett pantbrev av den myndighet som sköter inskrivningen. Pantbrevet lämnas därefter till panthavaren. När skulden är betald, lämnas pantbrevet tillbaka till gäldenären, såvida det inte är fråga om en generell pantsättning. Då gäller ju panten även för andra skulder som gäldenären har mot panthavaren. Numera finns även elektroniska datapantbrev.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för underpant - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.