Valutaoption

En valutaoption ger rättighet, men inte skyldighet, att till en bestämd kurs köpa eller sälja en valuta vid ett framtida tillfälle. Valutaoptionen kan även ses som en försäkring för vilken man betalar en premie. Valutaoptioner används för att minimera valutarisker. Till skillnad mot valutatermin kan köpare av en valutaoption välja om optionen ska utnyttjas eller alternativt växla valutan till aktuell kurs på förfallodagen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för valutaoption - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.