Valutaswap

Valutaswap är ett byte av en valuta mot en annan under en viss tidsperiod. Ett valutaswap-avtal innebär i praktiken att två parter byter valutor med varandra. Det kan gälla såväl tillgångar som skulder.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.