WTO

WTO är en förkortning för World Trade Organization (Världshandelsorganisationen).

I WTO förhandlar världens länder om villkoren för internationell handel. WTO bildades 1995 och har idag 148 medlemsstater.

WTO:s högsta beslutande organ är ministerkonferensen som möts vartannat år. På konferensen tas beslut om riktlinjerna för samarbetet mellan medlemsländer. Alla medlemmar har en röst och beslut ska fattas enhälligt (konsensusprincipen). Sverige förhandlar genom EU i WTO.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för WTO - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.