Yrkande

Yrkande är en formell begäran i en domstol eller hos en myndighet. En part kan i en domstol exempelvis yrka att domstolen ska förplikta motparten att betala en viss ersättning. Se även öppet yrkande.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för yrkande - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.