Ansvarsgenombrott

Ansvarsgenombrott kallas det då man bryter igenom muren mellan företaget och företrädaren och företrädaren blir betalningsansvarig för företagets skulder.

I en juridisk person har företrädarna som huvudregel inget personligt ansvar för företagets skulder eller andra förpliktelser. I vissa fall kan dock företrädarna bli ansvariga för skatter och sociala avgifter om dessa inte betalas som de ska. Företrädaren blir normalt ansvarig bara om han uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låtit bli att betala skatterna och avgifterna.

Ansvarsgenombrott i aktiebolag

Ansvarsgenombrott i aktiebolag kan förekomma i andra fall än vid förfallna skatter och sociala avgifter. Det gäller exempelvis:

• överträdelse av låneförbudet i aktiebolagslagen

olovlig vinstutdelning

• försenad inlämning av årsredovisning

• överträdelse av reglerna om likvidationsplikt vid kapitalbrist.

Ordlista - Ordförklaring för ansvarsgenombrott - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för ansvarsgenombrott - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för ansvarsgenombrott - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...