EES-avtalet

Ett avtal som undertecknades i maj 1992 mellan de dåvarande 12 medlemsstaterna i Europeiska gemenskaperna (EG) och de dåvarande 6 medlemsstaterna i EFTA.

EES är en förkortning för European Economic Space (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), benämns även EEA (European Economic Area).

Kärnan i EES-avtalet ligger i den inre marknadens "fyra friheter":

fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.

Avtalet omfattar också vissa åtgärder till stöd för den inre marknaden, till exempel konkurrens och socialpolitik, konsument- och miljöskydd, utbildning samt forskning och utveckling.

Till skillnad från EG:s inre marknad undantar EES-avtalet emellertid i princip jordbruks- och fiskeriprodukter, det omfattar inte indirekta skatter (moms och punktskatter) och inte heller en gemensam utrikeshandelspolitik (gemensam tulltaxa, antidumpningsåtgärder etc). Som ett resultat av detta utgör EES varken en helt gränslös marknad, eller en verklig tullunion.

Ordlista - Ordförklaring för EES-avtalet - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för EES-avtalet - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för EES-avtalet - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.