Handelsbolagslagen

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag gäller handelsbolag, kommanditbolag och enkelt bolag.

Lagen är till övervägande del dispositiv, vilket innebär att bolagsmännen i ett handelsbolag har stor frihet att avtala om hur olika saker i handelsbolaget ska ordnas. Finns inget avtal gäller bestämmelserna i handelsbolagslagen.

På vissa punkter är dock handelsbolagslagen indispositiv (tvingande). Det gäller bland annat:

• lagens regler om förhållandet mellan bolaget och tredje man (utomstående), t ex kan bolagsmännens solidariska ansvar inte avtalas bort

• regeln om att även en bolagsman som är utesluten från förvaltningen har rätt att granska bolagets räkenskaper och rätt att få kännedom om bolagets angelägenheter.

Handelsbolagslagen är inte alls så detaljerad som exempelvis aktiebolagslagen eller lagen om ekonomiska föreningar. Reglerna om det inbördes förhållandet mellan bolagsmännen är knapphändiga. Lagtexten utgår från att ett kompanjonavtal ska komplettera lagbestämmelserna

Ordlista - Ordförklaring för handelsbolagslagen - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för handelsbolagslagen - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för handelsbolagslagen - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.