Monopol

En marknadsform som innebär att en aktör (eller en sammanslutning av aktörer) är ensam på en marknad och därmed kan bestämma priserna.

Man skiljer mellan:

• legala monopol, som kännetecknas av att statsmakterna har gett ett företag ensamrätt att bedriva verksamhet på en marknad. Exempel: Systembolaget och Svenska Spel.

• naturliga monopol, som enbart förekommer inom områden som är beroende av infrastruktur för sin produktion. För att få ha ett naturligt monopol krävs dessutom att kostnaden blir lägre om ett istället för flera företag utför och erbjuder varan eller tjänsten. Exempel: fjärrvärmedistribution och distribution på elnätet.

• faktiska monopol, som inte kan räknas till ovanstående kategorier. Exempel: sockertillverkningen i Sverige och svenska hamnstuveriföretag.

Se även oligopol och monopolistisk konkurrens.

Ordlista - Ordförklaring för monopol - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för monopol - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för monopol - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.