Underpant

Panträtt som innebär att gäldenären eller pantsättaren behåller panten, men att denne i stället för panten överlämnar ett pantbrev som säkerhet för fordran. I vissa fall går det inte att lämna över en pant, eller så är det inte särskilt praktiskt, t ex när man vill pantsätta en fastighet eller ett fartyg. I dessa fall används underpanträtt eller hypotekarisk panträtt. Panten skrivs in i ett offentligt register och som ett bevis på denna inskrivning får pantsättaren ett pantbrev av den myndighet som sköter inskrivningen. Pantbrevet lämnas därefter till panthavaren. När skulden är betald, lämnas pantbrevet tillbaka till gäldenären, såvida det inte är fråga om en generell pantsättning. Då gäller ju panten även för andra skulder som gäldenären har mot panthavaren. Numera finns även elektroniska datapantbrev.

Ordlista - Ordförklaring för underpant - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för underpant - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för underpant - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.