Skattereduktion

Innebär en minskning av den slutliga skatten.

Man kan få skattereduktion vid exempelvis installation av bredband, förbättringar på fastigheter och bostadsrätter (ROT-avdrag), miljöåtgärder i bostäder, betalda avgifter till a-kassa och fackförening samt underskott i inkomstslaget kapital.

Underskott i inkomstslaget kapital (se inkomst av kapital) ger en skattereduktion med 30% av underskottet på belopp upp till 100 000 kr. Är underskottet större ger det överskjutande beloppet en skattereduktion med 21%.

En person har ett underskott i inkomstslaget kapital på 80 000 kr och får då en skattereduktion med 80 000 x 30% = 24 000 kr. Om man istället har ett underskott i inkomstslaget kapital på 120 000 kr så blir skattereduktionen (100 000 x 30%) + (20 000 x 21%) = 34 200 kr.

Skatt - Ordförklaring för skattereduktion - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.