Skatteplanering / Så maxar du utdelningen enligt 3:12-reglerna

Så maxar du utdelningen enligt 3:12-reglerna

Faktagranskad artikel

Det är viktigt att ta ut rätt lön ur ett fåmansföretag. Hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt egna bolag bestäms av 3:12-reglerna. Inom det så kallade gränsbeloppet är beskattningen 20% – jämfört med tjänstebeskattningen på ca 32–57% (beroende på inkomstnivå).  

Publicerad: 2023-12-20
Utdelning eller lön?  

Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

Varför då undrar en del? För sanningen är ju att många vill skatta så lite som möjligt på de pengar som hamnar i fickan. Varför man i första hand ska ta ut lön från sitt bolag är för att det finns en hel del förmåner kopplade till kontanta löneuttag, som du går miste om ifall du hellre satsar på lågbeskattad utdelning.

Förmånerna som man bör ta i beaktande för inkomster under 2024 är:

  • Pensionsgrundande inkomst (PGI) 614 900 kr
  • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 573 000 kr
  • Föräldrapenning (baseras på SGI) 573 000 kr

Om du tar ut lön upp till 614 900 kr får du maximal PGI, SGI och föräldrapenning, det innebär att du har maximal avsättning till pension tack vare att du tar ut kontant lön upp till aktuell nivå. Men även att du i fall av sjukdom eller om du ska vara föräldraledig har rätt till ersättning från Försäkringskassan på maximal nivå.

Man kan inte själv ha alla svaren. Använd vår Frågeservice som din externa resurs i skatte-, redovisnings- och personalfrågor. Från 459 kr/mån är du aldrig mer svarslös.

Utdelning 2024 och 2025?

Du kan i princip alltid ta utdelning enligt förenklingsregeln, det finns inga krav kopplade till löneuttag med den regeln. För dig som äger andelarna vid ingången av år 2024 innebär det att du kan ta lågbeskattad utdelning upp till 204 325 kr. Äger du andelarna vid ingången av år 2025 är beloppet 209 550. Observera att om du äger kvalificerade andelar i flera bolag får du bara använda den här regeln i ett av dem.

Om du vill ha mer i utdelning (till låg beskattning) krävs att du uppnår en viss lönenivå under året före beskattningsåret, det är här du kan behöva justera dina val under året fram till årsskiftet. 

Lönebaserad utdelning

Du som är ensam anställd i ditt bolag måste ha tagit ut en lön på minst 469 264 kr under 2023 för att få del av lönebaserad utdelning under 2024. Utdelningsutrymmet blir då halva lönesumman, dvs
234 632 kr. Viss uppräkning av gränsbeloppet får dock ske så det ger aningens större utdelningsutrymme. Du måste också äga minst 4% av andelarna i företaget för att få använda dig av reglerna om lönebaserad utdelning.

För beskattningsåret 2025 gäller att du måste ta ut en lön på minst 481 264 kr under 2024 för att få del av lönebaseraed utdelning under 2025.

Läs mer om beräkningarna och se fler exempel på lönenivåer här.

Öka lönebaserad utdelning

För att öka din kontanta lön kan du t ex byta bilförmån mot en höjd kontant lön och göra nettolöneavdrag. Sådan så kallad omvänd löneväxling som görs i syfte att öka löneunderlaget kan göras för alla skattepliktiga förmåner.

Du kan såklart alltid välja att inte ta utdelning, i sådana fall sparas ditt utdelningsutrymme till kommande år.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!