Vi har haft ett strömavbrott som för närvarande påverkar nedladdning av digitala produkter, programversioner, mm. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet så fort vi kan!

Skatteplanering / Så maxar du utdelningen enligt 3:12-reglerna

LEI-koder för värdepappershandel

Det är viktigt att ta ut rätt lön ur ett fåmansföretag. Hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt egna bolag bestäms av 3:12-reglerna. Inom det så kallade gränsbeloppet är beskattningen 20% – jämfört med tjänstebeskattningen på ca 32–57% (beroende på inkomstnivå).  

Publicerad:
Utdelning eller lön?  

Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

Varför då undrar en del? För sanningen är ju att många vill skatta så lite som möjligt på de pengar som hamnar i fickan. Varför man i första hand ska ta ut lön från sitt bolag är för att det finns en hel del förmåner kopplade till kontanta löneuttag, som du går miste om ifall du hellre satsar på lågbeskattad utdelning.

Förmånerna som man bör ta i beaktande för inkomster under 2022 är:

  • Pensionsgrundande inkomst (PGI) 572 970 kr
  • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 483 000 kr
  • Föräldrapenning (baseras på SGI) 483 000 kr

Om du tar ut lön upp till ca 573 000 kr får du maximal PGI, SGI och föräldrapenning, det innebär att du har maximal avsättning till pension tack vare att du tar ut kontant lön upp till aktuell nivå. Men även att du i fall av sjukdom eller om du ska vara föräldraledig har rätt till ersättning från Försäkringskassan på maximal nivå.

Utdelning 2023?

Du kan i princip alltid ta utdelning enligt förenklingsregeln, det finns inga krav kopplade till löneuttag med den regeln. För dig som äger andelarna vid ingången av år 2023 innebär det att du kan ta lågbeskattad utdelning upp till 195 250 kr. Observera att om du äger kvalificerade andelar i flera bolag får du bara använda den här regeln i ett av dem.

Om du vill ha mer i utdelning (till låg beskattning) krävs att du uppnår en viss lönenivå under 2022, det är här du kan behöva justera dina val under året fram till årsskiftet. 

Lönebaserad utdelning

Du som är ensam anställd i ditt bolag måste ta ut en lön på minst 448 422 kr under 2022 för att få del av lönebaserad utdelning under 2023. Utdelningsutrymmet blir då halva lönesumman, dvs
224 211 kr. Viss uppräkning av gränsbeloppet får dock ske så det ger aningens större utdelningsutrymme. Du måste också äga minst 4% av andelarna i företaget för att få använda dig av reglerna om lönebaserad utdelning.

Läs mer om beräkningarna och se fler exempel på lönenivåer i Faktabanken.

Öka lönebaserad utdelning

För att öka din kontanta lön kan du t ex byta bilförmån mot en höjd kontant lön och göra nettolöneavdrag. Sådan så kallad omvänd löneväxling som görs i syfte att öka löneunderlaget kan göras för alla skattepliktiga förmåner.

Du kan såklart alltid välja att inte ta utdelning, i sådana fall sparas ditt utdelningsutrymme till kommande år.

Läsa mer

Boken Fåmansföretag & Skatteplanering förklarar hur skattereglerna för fåmansägda aktiebolag fungerar, med tyngdpunkt på utdelnings- och kapitalvinstreglerna (3:12-reglerna). Finns som tryckt bok och e-bok.