Planerad driftstörning på hemsidan idag 13 januari kl 17-18, vilket kan påverka inloggningen slut_demtill och nu går texten ända Mina sidor, nedladdning av filer mm. 

Huvudman

1. se fullmaktsgivare.

2. myndighet som har det ekonomiska ansvaret för en viss verksamhet.

3. i en stiftelse är det någon som har rätt att utse styrelseledamöter och/eller tar ansvar för stiftelsens fortbestånd.

Juridik - Ordförklaring för huvudman - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.