Delkredere (delcredere, del credere)

Delkredere innebär att någon tar på sig ansvaret för att någon annan fullgör en avtalad förpliktelse, t ex en betalningsskyldighet. Delkredere är samma sak som borgen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för delcredere (delkredere) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.