Stadgar 

Stadgar kallas de grundläggande reglerna för en förening. Även en stiftelse kan ha stadgar.

För ideella föreningar finns ingen lag som talar om vad stadgarna ska innehålla. Det måste dock finnas stadgar för att en ideell förening ska anses vara bildad.

För ekonomiska föreningar är följande stadgepunkter obligatoriska:

• föreningens namn

• ändamål och verksamhet

• styrelsens säte

• medlemmarnas insats

styrelse (antal ledamöter, mandatperiod)

revisorer (val, antal, mandatperiod)

• kallelser och andra meddelanden

• ärenden på ordinarie föreningsstämma

• föreningens räkenskapsår

• vinstfördelning

• upplösning.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Stadgar  - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.