Valutatermin

Valutatermin är ett bindande avtal om framtida köp eller försäljning av en valuta. När avtalet fastställs anges förutom valutan även belopp, kurs samt förfallodag för terminen. Valutaterminer möjliggör för företag att undvika de valutarisker man annars tar vid betalningar i utländsk valuta. Jfr valutaoption.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för valutatermin - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.