VP-konto

VP-konto är förkortning för Värdepapperskonto, där aktieägarens innehav av värdepapper är registrerat. Vp-kontot har i vissa fall ersatt aktiebreven. Se även Euroclear Sweden.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för vp-konto - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.